επανέρχομαι

(AM ἐπανέρχομαι)
1. επιστρέφω, ξαναγυρίζω («μέχρι οὗ ἐπανέλθωσιν», Θουκ.)
2. (για λόγο γραπτό ή προφορικό) ξανασυζητώ, αναπτύσσω ξανά («θα επανέλθω σε αυτό το σημείο)
νεοελλ.
αποκαθίσταμαι στην προηγούμενη θέση μου («επανέρχονται όλοι οι απότακτοι στο στράτευμα»)
μσν.
1. ξαναβρίσκω την υγεία μου
2. συνέρχομαι
3. φρ. «ἐπανέρχομαι ἐπὶ τὸ κρεῑττον» — βελτιώνεται η κατάσταση μου
αρχ.
1. αναφέρομαι σε κάτι («εἰς τὰ γράμματα ταῡτ' ἐπανελθεῑν καὶ τὴν ἀλήθειαν πάντων εὑρεῑν», Δημοσθ.)
2. (για πυρετό) εκδηλώνομαι πάλι, παθαίνω υποτροπή
3. υποστρέφω, στρέφω πίσω, γυρίζω πάλι
4. συγκεφαλαιώνω («πρῶτον μὲν ἐπανέλθοιμεν ὅσα ὁμολογοῡντες διεληλύθαμεν», Ξεν.)
5. ανέρχομαι, ανεβαίνω («ἐπανελθὼν εἰς τὰ ὄρη ἐνέδραν ἐποιήσατο», Ξεν.)
6. ανεβαίνω στην επιφάνεια
7. μεταδίδομαι, διαδίδομαι.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • επανέρχομαι — επανέρχομαι, επανήλθα βλ. πίν. 214 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • ἐπανέρχομαι — go back pres ind mp 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • επανέρχομαι — επανήρθα 1. έρχομαι πάλι (πίσω) στον τόπο απ όπου αναχώρησα, επιστρέφω, γυρίζω, ξαναγυρίζω: Επανήρθαμε από την εξοχή. 2. έρχομαι πάλι κάπου, ξανάρχομαι: Επανέρχονται οι πόνοι. 3. μτφ., αποκαθίσταμαι στην προηγούμενη κατάσταση ή θέση μου: Θα… …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἐπανέλθετε — ἐπανέρχομαι go back aor subj act 2nd pl (epic) ἐπανέρχομαι go back aor imperat act 2nd pl ἐπανέρχομαι go back aor ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπανέλθω — ἐπανέρχομαι go back aor subj act 1st sg ἐπανέρχομαι go back aor subj act 1st sg ἐπανέρχομαι go back aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπανέλθῃ — ἐπανέρχομαι go back aor subj mid 2nd sg ἐπανέρχομαι go back aor subj act 3rd sg ἐπανέρχομαι go back aor subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπανέρχεσθε — ἐπανέρχομαι go back pres imperat mp 2nd pl ἐπανέρχομαι go back pres ind mp 2nd pl ἐπανέρχομαι go back imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπάνελθε — ἐπανέρχομαι go back aor imperat act 2nd sg ἐπανέρχομαι go back aor ind act 3rd sg (homeric ionic) ἐπανέρχομαι go back aor ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • 'πανέρχομαι — ἐπανέρχομαι , ἐπανέρχομαι go back pres ind mp 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπανελευσόμενον — ἐπανέρχομαι go back fut part mid masc acc sg ἐπανέρχομαι go back fut part mid neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.